Kwalifikowana Pierwsza Pomoc PDF Drukuj Email

W niedziele 26 lutego w naszej jednostce rozpoczął się kurs KPP Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy gdzie OSP Międzybrodzie Bialskie wzbogaci się o 4 nowo przeszkolonych druhów. Decyzją naczelnika zostały zakwalifikowane następujące osoby:

Czytaj więcej

 

 • Małgorzata Tokarz
 • Piotr Górecki
 • Kamil Laszczak
 • Mateusz Ryłko

Celem kursu jest przygotowanie do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zespołów ratownictwa medycznego.
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy umożliwia uzyskanie tytułu RATOWNIKA, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. 2007 nr 60 poz. 408).

Tematyka kursu:

 • - Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
  - Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
  - Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
  - Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego
  - Poszkodowany nieprzytomny
  - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
  - Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
  - Wstrząs
  - Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
  - Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
  - Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne środowiskowe, akty terroru
  - Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja (triage), karta udzielonej pomocy, logistyka działań ratowniczych
  - Ewakuacja ze strefy zagrożenia
  - Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
  - Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych